strzałka lewoWróć do artykułów

Opieka w ciąży

Termin porodu - jak to policzyć?

W klasycznym położnictwie termin porodu (TP) jest obliczany na podstawie reguły Naegelego opartej na wzorze:

Termin porodu= data ostatniej miesiączki + 1 rok – 3 miesiące + 7 dni (+/- x dni- gdzie x odpowiada różnicy w długości cykli innej niż 28 dni), np. data ostatniej miesiączki u Anny Kowalskiej to 01.04.2016 r.

Termin porodu = 01.04.2016 + 1 rok (=01.04.2017) – 3 miesiące (= 01.01.2017) + 7 dni = 08.01.2017 r.

Zakładając, że dana pacjentka miesiączkuje regularnie termin porodu wyznaczony na podstawie ostatniej miesiączki oraz termin porodu z USG w I trymestrze ciąży będą zgodne, co oznacza, że różnica między nimi będzie mniejsza niż 7 dni. W takiej sytuacji uważa się, że aktualny wiek ciążowy jest zgodny. Natomiast u pacjentek miesiączkujących nieregularnie np. co 30- 90 dni badanie USG będzie jedynym sposobem na wiarygodne ustalenie wieku ciążowego. Jeżeli różnica pomiędzy TP z OM i USG jest większa niż 7 dni za obowiązujący uznaje się TP z USG.

Termin porodu

Dlaczego to takie ważne?

Im większa ciąża tym badania USG mają mniejszą dokładność w wyznaczaniu wieku ciążowego. Wiek ciążowy ustalony na podstawie badania USG we wczesnym I trymestrze (około 8-10 tygodnia ciąży) pozwala na kalkulację z dokładnością do +/- 5 dni. Próba oceny pomiędzy 11+0+ 13+6 tygodniem ciąży w czasie USG “genetycznego” obarczona jest błędem +/- 7 dni. Kalkulacja około 20 tygodnia ciąży oznacza szacunkowy błąd wynoszący +/- 2 tygodnie, a w III trymestrze nawet +/- 3 tygodnie. Precyzyjna ocena wieku ciążowego ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej opieki dla przyszłej mamy i dziecka.

Wagę tego podstawowego zagadnienia może pokazać przykład: 27- letnia pacjentka zgłosiła się do izby przyjęć z początkiem czynności skurczowej. Do tej pory nie była pod opieką lekarską, nie pamięta kiedy miała ostatnią miesiączkę, a średni wiek ciążowy obliczony na podstawie USG szacowany jest na 37 tygodni. Biorąc pod uwagę, że dokładność USG na tym etapie ciąży wynosi +/- 3 do 4 tygodni, mamy poważny problem dotyczący postępowania ponieważ możemy mieć do czynienia z wcześniakiem rodzącym się przedwcześnie w 34 tygodniu ciąży (6 tygodni za wcześnie), noworodkiem donoszonym z 37 tygodnia ciąży lub po terminie porodu. Postępowanie lekarskie dla noworodków urodzonych przedwcześnie i donoszonych różni się diametralnie, dlatego precyzyjna ocena wieku ciążowego może pozwolić na uniknięcie groźnych powikłań.

“Mam kilka terminów porodu – który jest właściwy?”

Termin porodu jest jeden obliczany indywidualnie dla każdej pacjentki na podstawie daty ostatniej miesiączki i potwierdzany w USG w I trymestrze ciąży. Dwustopniowa weryfikacja wieku ciążowego jest ostateczna i nie ulega zmianom! Niezależnie od wyników kolejnych badań USG termin porodu pozostaje bez zmian. Jeżeli wymiary płodu nie zgadzają się z wiekiem ciążowym mimo prawidłowego obliczenia terminu porodu, bardzo możliwe, że istnieje zagrożenie nieprawidłowym wzrastaniem wewnątrzmacicznym płodu wymagającym intensywnej opieki położniczej.

“Mój termin porodu minął, a jeszcze nie urodziłam – dlaczego?”

Pojęcie termin porodu to określenie mediany (czyli “środka zakresu normy”) dla trwania ciąży. Oznacza to, że każdy termin porodu wskazuje na orientacyjną datę porodu, kiedy może rozpocząć się akcja porodowa. Dane naukowe są niejednoznaczne, natomiast w praktyce jedynie 20% kobiet rodzi w dniu terminu porodu. Niektóre z nich wcześniej, niektóre- później. Niemniej jednak, każdy poród po ukończeniu 37 tygodni ciąży określa się mianem “ciąży donoszonej” i nie zmienia postępowania medycznego wobec mamy i dziecka.

Podsumowanie

Termin porodu jest jeden i niezależnie od przebiegu ciąży pozostaje stały. Właściwe postępowanie może pozwolić na wczesne wykrycie zagrażających powikłań dla ciąży i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Grafika modal tłoGrafika modal

Telefon do kliniki:

+48 601 230 555

zadzwoń

Adres:

ul. Kościelna 38, Wołomin

nawiguj